WordPress i Azure 2.dio

thumb image

U prošlom članku prošli smo osnovne stvari vezane uz WordPress i MS SQL Server. U današnjem članku više ćemo se baviti optimizacijom samog WordPress-a.

Ažuriranje

Ukoliko ste uspješno instalirali vaš WordPress, prijavu možete napraviti na način da otvorite url (http://vasa_stranica.azurewebsites.net/wp-admin).

Korisničko ime i lozinku definirali ste tijekom instalacije.

Nakon prijave obavezno ažurirajte vašu verziju WordPress-a, kako bi dobili sve nove sigurnosne zakrpe, te kako bi vaše teme i dodaci bili kompatabilni. (Dashboard > Updates)
Ažurirajte verziju WordPress-a, sve teme i sve dodatke. Provjerite prije na stranicama od dodataka dali su kompatabilni sa novom verzijom WordPress-a.

wordpress-updates

Struktura poveznica

Nakon što ste ažurirali vaš WordPress, trebate napraviti strukturu svih poveznica. WordPress vam omogućuje da svaka stranica ima uređenu strukturu svojeg URL-a, na taj način tražilice mogu lakše pretraživati vašu stranicu. Postoji više načina kako da vaša struktura izgleda, moj prijedlog je da naziv stranice se koristi kao struktura URL-a.

Settings > Permalinks
Pod  Custom Structure unesite /%postname%/ 

wordpress-permalinks

Nakon što odaberete strukturu, WordPress generira web.config datoteku, sa svim popratnim pravilima. Testiranje strukture možete napraviti na način da otvorite URL(http://vasa_stranica.azurewebsites.net/sample-page/).

Promjena glavnog jezika

Kada instalirate Brandoo WordPress, automatski se instalira samo engleska verzija, ukoliko želite administraciju koristiti na hrvatskom jeziku morate preuzeti WordPress lokalizacijske datoteke: admin-hr.moadmin-network-hr.mo, continents-cities-hr.mo, hr.mo.

Instalacija

Na web serveru u mapu /wp-content kreirajte novu mapu i imenujte ju languages te zatim u nju kopirajte sve lokalizacijske datoteke.
U WordPress opcijama Settings → General / Postavke → Općenito, promijenite jezik web stranice.
Vaša instalacija WordPressa je sada lokalizirana na hrvatski jezik.

jezik-wordpress

 

WordPress pretraga

Brandoo verzija WordPress-a nekada zna imati problema sa pretraživanjem stranica i članaka, problem se može riješiti na vrlo jednostavan način.

Otvorite datoteku wp-includes/query.php

Uredite slijedeći kod:

// Paging
if ( empty($q['nopaging']) && !$this->is_singular ) {
$page = absint($q['paged']);
if ( !$page )
$page = 1;

if ( empty($q['offset']) ) {
$pgstrt = ($page - 1) * $q['posts_per_page'] . ' ROWS FETCH NEXT ';
} else { // we're ignoring $page and using 'offset'
$q['offset'] = absint($q['offset']);
$pgstrt = $q['offset'] . ' ROWS FETCH NEXT ';
}
$limits = 'OFFSET ' . $pgstrt . $q['posts_per_page'] . ' ROWS ONLY';
}
And in the search OrderBY :
/**
* Filter the ORDER BY used when ordering search results.
*
* @since 3.7.0
*
* @param string $search_orderby The ORDER BY clause.
* @param WP_Query $this The current WP_Query instance.
*/
$search_orderby = apply_filters( 'posts_search_orderby', $search_orderby, $this );
if ( $search_orderby )
$orderby = $orderby ;
}

Slanje email poruke

Azure blokira php mail(); funkciju za slanje email poruka, to može biti veliki problem kada želite napraviti reset lozinke. Problem se riješava na način da definiramo SMTP postavke na slijedeći način:

u root mapu (/site/wwwroot) napravimo datoteku .user.ini te unesemo slijedeći kod:

global $wpms_options;
$wpms_options = array (
‘mail_from’ => ‘vas-email@outlook.com’,
‘mail_from_name’ => ‘tko salje’,
‘mailer’ => ‘smtp’,
‘mail_set_return_path’ => ‘false’,
‘smtp_host’ => ‘localhost’,
‘smtp_port’ => ‘25’,
‘smtp_ssl’ => true,
‘smtp_auth’ => true,
‘smtp_user’ => ‘vas-email@outlook.com’,
‘smtp_pass’ => ‘lozinka’
);

Promijenite SMTP postavke.

Slijedeći korak je instalacija dodatka WP Mail SMTP, nakon instalacije u dodatku podesite iste SMTP postavke. 

Ovo je osnovna konfiguracija i mogući problemi tijekom instalacije Brandoo WordPress-a, u slijedećem članku proći ćemo kroz najbolje primjere ubrzanja rada samog WordPressa na Azure-u.

 

Pin It