f2go

Iz naše kuhinje

Uloga smartphone mobilnih telefona, a i upravo ono što ih razlikuje od glupih telefona, su aplikacije koje nam omogućuju da ga pretvorimo u ...
linq

Uvod u svijet LINQ-a

Uvod u LINQ LINQ (language integrated query) je .NET Framework komponenta koja .NET jezicima (C#, VB.NET) dodaje standardne operatore za zad...