game_jam

Windows 10 Game Jam

Misliš da je razvoj igara previše kompliciran da bi se potrudio započeti? Na početku si razvijanja mobilne igre, ali misliš da ju nikada neć...
maxresdefault2

Imagine Cup 2015 – finale

Microsoft Imagine Cup prestižno je studentsko natjecanje u tehnologiji na kojem studenti kroz rad na projektu savladavaju način rada u timu,...