Autor na društvenim mrežama:Posljednje vijesti ovog autora:

linq

Uvod u svijet LINQ-a

Uvod u LINQ LINQ (language integrated query) je .NET Framework komponenta koja .NET jezicima (C#, VB.NET) dodaje standardne operatore za zad...